Upravit stránku

HCL Connections

HCL Connections je software, který pomáhá efektivně spolupracovat, sdílet znalosti lidí, dokumenty a řešení a díky tomu snadno a efektivně reagovat na vzniklé úkoly a požadavky. Pomocí HCL Connections lze vytvořit firemní intranet přesně podle potřeb každé organizace a s obsahem, ke kterému zaměstnanci získají bezpečný přístup odkudkoliv, a to včetně svých mobilních zařízení.

S produktem HCL Connections získáte nástroj, s nímž budou moci vaši zaměstnaci a kolegové snadno a samostatně vytvářet pracovní komunity, plnit je obsahem, prohledávat znalostní wiki či spravovat data v projektech podle svých pracovních pozic a zájmů. Využijte nápadů a podnětů lidí ke zlepšení a umožněte je rychleji uvádět do praxe. HCL Connections je bezpečné prostředí, kdy uživatelé nebudou hledat nástroje a webové služby mimo firmu a tím vystavovat firmu riziku úniku informací.  V systému je možné efektivně a rychle vyhledávat, což vám pomůže zrychlit získaní potřebné informace. Každý den nebo týden vám může přijít přehled toho, co se objevilo nového.

 • Komunity - vytvářejte virtuální místa pro pracovní skupiny napříč celou organizací

  Komunita dává uživatelům takové nástroje a prostředky, aby mohli  sdílet a vzájemně si poskytovat informace. Komunity snadno a rychle zapojí jednotlivé členy do projektového týmu nebo skupin osob. Vytvořením komunity získáte cenné úložiště znalostí k jednotlivým tématům vašeho podnikání a života firmy.  Členové komunit mohou přispívat do samostatných diskusních fór, řešit problémy, týkající se činnosti komunity, sdílet soubory, a to vše na základě přístupových práv.  Díky jednoduchému použití systému zajistí, že informace a soubory zůstanou uloženy, i když jejich autor změnil pozici nebo z firmy odejde.

 • Soubory - použijte úložiště souborů, komentujte, sdílejte, sledujte, verzujte soubory

  Tímto nástrojem rozšíříte váš intranet o možnost vkládat, sdílet a uspořádat soubory, včetně možnosti komentovat nebo automaticky uchovávat jednotlivé verze dokumentů.

  Modul Soubory v HCL Connections umožňuje:

  • vkládání  souborů
  • vyhledávání souborů
  • sledování souborů
  • sdílení souborů
  • komentáře k jednotlivým souborům
  • uspořádání souborů do složek
  • verzování a možnost se vrátit k původním verzím
  • práce uživatelů s jedním souborem
  • přidělování přístupových práv k souborům
  • synchronizace s počítačem nebo mobilním zařízením
 • Profily - vytvořte adresář lidí a jejich znalostí

  Modul Profily je vlastně adresář zaměstnanců, o kterých můžete zjistit, jaké jsou jejich znalosti, pracovní a nebo i soukromé zájmy. Můžete zjistit, jakých projektů se účastní. Díky podrobným informacím o každém zaměstnanci můžete zvolit, jestli chcete osobu sledovat nebo si ji přidat do své pracovní sítě.

 • Fóra - diskutujte na různá témata

  Modul Fórum umožní diskutovat na jednotlivá témata v době, kdy se vám to nejlépe hodí. Pomocí diskusních fór můžete sdílet zkušenosti a nápady vašich kolegů a zaměstnanců a tím upevňovat pozici vaší společnosti na trhu. Diskusní fóra můžete členit na témata a vlákna a po nastavení upozornění budete vždy včas informováni o novém příspěvku.

 • Záložky - vyvářejte a sdílejte odkazy na zajímavé články a stránky

  Nástrojem Záložky můžete ukládat, organizovat a sdílet odkazy na internetové a intranetové články. Jestliže máte ve svém prohlížeči zajímavé záložky, poskytněte je ostatním členům komunity nebo lidem s podobnými zájmy.

 • Wiki - vytvářejte znalostní databáze se způsoby řešení různých problémů

  Wiki je modul, který umožňuje uživatelům přidávat obsah podobně jako ve Fóru, ale navíc jim umožňuje měnit stávající obsah. Autor wikiwebu jej vytvoří, přiřadí mu název, přidá jeho popis a určí počáteční členy. V závislosti na přístupových právech mohou členové wikiweb číst nebo přidávat, upravovat a přidávat komentáře.

 • Blogy - veďte si vlastní blog a sdílejte ho s vašimi kolegy

  Blogy jsou internetové deníky, pomocí kterých můžete efektivně sdílet informace v rámci organizace. Blogy jsou vhodným nástrojem k poskytování informací osobitým způsobem jednotlivých zaměstnanců. Na blogu můžete informovat zaměstnance například o novém produktu. Prostřednictvím Blogu můžete svým kolegům předat nejrůznější zkušenosti, novinky z prezentací, školení atd.

 • Aktivity - sledujte úkoly jednotlivých členů projektu

  Modul Aktivity je místo, jehož prostřednictvím můžete sdílet informace o činnosti, přiřazovat úlohy a sdílet prostředky, například soubory, nástroje a weby. Pomocí aktivit lze uspořádat obsah a stanovit priority úloh souvisejících s cílem projektu.

Ukázky HCL Connections

1