Upravit stránku

ERP Podnikové informační systémy

V současném konkurenčním tržním prostředí si už nelze představit odpovědné řízení úspěšného podniku bez podpory vhodného ERP systému. Kvalitní, komplexní a výkonný ERP informační systém, který podporuje vedení všech vzájemně provázaných klíčových agend jako ekonomiky, financí, mezd, obchodu, skladů, řízení výroby atd. se v dnešní době stal již neodmyslitelnou součástí a podmínkou úspěchu každého moderního podniku.
Společnost KAISER DATA realizuje komplexní ERP řešení již více než 25 roků. Máme tedy rozsáhlé praktické zkušenosti z implementací takových řešení v nejrůznějších odvětvích průmyslu, obchodu i služeb a to především v prostředí středních, ale i menších organizací.
Náš stabilní a zkušený tým odborníků umí naslouchat vašim problémům a potřebám a je připraven zúročit všechny své znalosti a nabyté praktické zkušenosti při návrhu řešení, které bude "ušito na míru" vašemu podniku a efektivně vyřeší všechny vaše specifické problémy a požadavky.

ERP realizujeme na jedné ze dvou SW platforem:
 

ERP systém QI
 • tuzemský komplexní a modulární ERP software, plně odrážející požadavky a zvyklosti prostředí ČR
 • příznivá cenová politika produktu je výhodná zejména pro střední, ale i pro menší podniky a organizace
 • kromě základních modulů a zpracování mezd obsahuje rozsáhlou škálu volitelných aplikací pro různé i pomocné provozní podnikové agendy
ERP MS Dynamics NAV
 • celosvětově používaný a technologicky velmi vyspělý modulární ERP software od silného a osvědčeného výrobce
 • vysoký výkon produkt předurčuje pro spíše střední až větší podniky a organizace
 • vnitřní struktura podporuje rozsáhlé možnosti podrobných analýz a reportů všech důležitých podnikových dat a procesů

Od nás vše od vstupní analýzy procesů po provozní podporu:

 • Úvodní konzultace a kvalitní předimplementační analýza jsou prvotní podmínkou úspěšné realizace.
  Naši konzultanti mají mnohaletou praxi v analýzách podnikových procesů a budou dobře naslouchat vašim stanoveným cílům, provozním potřebám a požadavkům na funkčnosti a očekávané přínosy nového ERP systému. Na základě úvodních konzultací vám pak zpracujeme předimplementační analýzu, která bude obsahovat:
  • shrnutí stávajícího stavu a návrhy na případné rámcové změny nebo vylepšení jednotlivých klíčových firemních procesů
  • návrh celkového řešení nově implementovaného ERP systému a specifikace jeho součástí (požadavky na infrastrukturu, specifikace programových modulů atd.)
  • stručný návrh chování jednotlivých klíčových procesů s podporou nového ERP systému
  • specifikace požadavků na speciální zákaznické úpravy nebo vývoj nových modulů či aplikací, pro optimální přizpůsobení ERP systému podnikovému prostředí a stanoveným očekáváním a  cílům

  Po schválení předimplementační analýzy je obvykle upřesněna cena celé implementace a následují uzavření příslušných smluv a práce na implementační analýze celého řešení.

 • Implementační analýza přizpůsobí systém přesně vašemu podnikovému prostředí a jeho specifickým požadavkům.
  Implementační analýzu zpracovává stanovený realizační tým (složený z analytiků dodavatele a klíčových budoucích uživatelů) obvykle už v rámci smlouvy o implementaci ERP řešení. Tato analýza navazuje na zpracovanou předimplementační analýzu, kterou upřesňuje a již podrobně stanovuje konkrétní nastavení a chování systému při podpoře jednotlivých procesů, to vše na základě podrobnějších konzultací jednotlivých agendových okruhů s určenými klíčovými uživateli. Zejména jsou podrobně analyzovány podmínky pro importy stávajících dat do nového systému a dále vytipované požadavky na zákaznické úpravy nebo na vývoj nových aplikací implementovaného systému a jsou u nich přesně stanoveny jejich funkce, chování a vazby na ostatní části systému. Tyto zpracované požadavky jsou pak technickým zadáním pro jejich realizaci našimi programátory.
 • Implementace systému zahrnuje kromě instalace standardních modulů i případný vývoj speciálních zakázkových úprav a aplikací.
  Po zpracování a odsouhlasení implementační analýzy následuje rozsáhlý sled činností vlastní implementace:
  • nastavení zkušebních importů dat a programování zákaznických úprav a funkčností
  • školení klíčových uživatelů pro ovládání a základní používání implementovaného systému
  • instalace zkušební a nastavovací databáze, importy zkušebních dat a instalace zákaznických úprav a nových funkčností
  • postupné nastavení jednotlivých modulů celého systému ve spolupráci s klíčovými uživateli
  • podrobné vyzkoušení nových úprav a naprogramovaných speciálních funkčností systému
  • proškolení ostatních uživatelů pro ovládání a rutinní používání nového systému včetně upravených a nových funkčností
 • Testování uživateli a následná podrobná akceptace implementovaného řešení ověří správnou funčnost celého systému.
  Po instalaci a nastavení celého implementovaného systému jsou klíčovými uživateli (s podporou našich analytiků) na zkušebních datech postupně po jednotlivých agendách vyzkoušeny všechny funkce systému a následně funkčnost celého systému včetně vazeb mezi jednotlivými moduly. Postupně jsou tak schvalována podrobná akceptační kritéria funkčnosti celého řešení, která byla stanovena na začátku v analýze. Po celkové akceptaci je ke stanovenému datu proveden import "ostrých" dat do naimplementovaného systému a je spuštěn produktivní provoz nového systému. V prvních dnech nebo týdnech provozu probíhá obvykle provoz za přítomnosti nebo dohledu našich pracovníků, kteří poskytují uživatelům okamžitou podporu při prvních krůčcích reálného užívání nového systému.
 • Smluvní dohled a technická podpora při reálném provozu vám přinese jistotu bezproblémového užívání celého systému.
  Na základě servisní smlouvy poskytujeme svým klientům obvykle i následnou péči a technickou podporu, která může zahrnovat (dle sjednaných podmínek):
  • přístup do technického Helpdesku s možností zadávání a sledování všech požadavků
  • dálkový dohled systému s možností řešit operativně všechny požadované zásahy do systému, kopie databází, nové verze systému atd.
  • servisní pohotovost - připravenost k rychlému řešení všech nenadálých událostí i plánovaných zásahů
  • poradenská služba dle požadavků, předávaných pomocí Helpdesku, e-mailu, či telefonicky nebo případně osobní asistence u uživatelů

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti