Upravit stránku

Aktuality

Oznámení o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu řešení uvolněného podílu zemřelého společníka.

Na základě §236 odst. 1 zákona o obchodních korporacích oznamuji, že Valná hromada společnosti KAISER DATA s.r.o. dne 20.10.2021 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 721.000,- Kč o částku 103.000,- Kč, tedy na základní kapitál ve výši 618.000,- Kč, přičemž základní kapitál je snížen v souladu s ustanovením § 215 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vklad společníka, pana Miroslava Pavlíka, jehož účast zanikla úmrtím, tedy o částku, která pokrývá tímto uvolněný podíl ve společnosti o velikosti 1/7 (jedné sedminy). Výše vkladu ostatních společníků tímto snížením základního kapitálu není dotčena. Dále prohlašuji, že dobytnost pohledávek snížením základního kapitálu společnosti se nezhorší a že společnost ke dni 20.10.2021 neeviduje žádné splatné závazky ani závazky po splatnosti, že tedy nemá věřitele, kteří mají právo na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek dle §236 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
Ing. Miloš Chvojka, jednatel KAISER DATA s.r.o.

Dokončili jsme implementaci ERP řešení ve Východočeských plynárenských strojírnách

V březnu 2021 jsme dokončili implementaci ERP podnikového informačního systému ve Východočeských plynárenských strojírnách, a. s. na bázi flexibilního tuzemského systému QI. Tato implementace zahrnuje většinu provozních agend tohoto podniku včetně systému řízení strojírenské výroby.

Náš web si můžete snadno prohlížet i z tabletu či mobilního telefonu.

Dne 7.6.2016 jsme zahájili provoz naší nové firemní www prezentace.

Jak jsme kdysi jako první iniciovali používání WIFI v ČR

Víte, že jsme byli první, kdo přinesl do ČR WiFi? Pro ty, co to nevědí, ale i pro ty, kteří u toho byli s námi, jsme připravili článek, jak to všechno začalo....