Upravit stránku

Bezdrátové komunikace

Bezdrátové komunikace zažívaly svůj bouřlivý rozvoj zejména v 90.letech, kdy významně napomohly rychlému uspokojení stále rostoucích potřeb výkonných datových komunikací a významně přispěly k masovému rozšíření internetu. Bezdrátové komunikace jsou však významné a nezastupitelné i dnes. Sice už nyní nemusí suplovat tehdy chybějící a dnes již zhusta vybudované stěžejní optokabelové výkonné infrastruktury, ale stále mají například dominantní postavení u lokálních poskytovatelů internetu, při budování tzv. posledních mílí, pro různá dočasná připojení nebo jako záložní řešení ke kabelovým infrastrukturám.

Společnost KAISER DATA s.r.o. je od počátku své existence, tedy již skoro 25 roků, všeobecně známá jako tradiční poskytovatel kvalitních a výkonných řešení bezdrátových datových komunikací. Zpočátku jsme byli především průkopníkem v zavádění tehdy téměř neznámého WIFI (přečtěte si článek). Postupně do našeho portfolia přibývala rychlejší a výkonnější pojítka a získali jsme rozsáhlé zkušenosti z praktických realizací. Dnes se specializujeme na komplexní instalace vysokorychlostních a páteřních spojů pro podniky, poskytovatele internetu a zejména pro energetické společnosti.
Bezdrátová řešení realizujeme buď jako vysokokapacitní propojení budov v rámci areálů podniků nebo měst nebo případně jako dálková propojení mezi městy. Budujeme dokonce i regionálně rozsáhlejších strukturované bezdrátové sítě pro celokrajské i rozsáhlejší organizace.
Za dobu našeho působení na trhu jsme nainstalovali více než tisíc bezdrátových spojů pro státní správu, místní samosprávu a podniky všech možných velikostí a odvětví a po celém území ČR.

Montáž mikrovlnné antény na stožáru.

od nás Vše od návrhu řešení až po pozáruční servis:

Můžeme pro vás realizovat buď komplexní dodávku (tzv. na klíč), zahrnující vše od návrhu a projektu přes dodávku a instalaci až po komplexní servisní péči nebo jen tu část služeb, kterou právě potřebujete (např. jen projekt nebo jen servis).

 • Konzultace a předběžné cenové kalkulace - zdarma
  Prvotní konzultace a předběžné cenové kalkulace (tam kde není třeba složitější předprojekční příprava) poskytujeme zdarma. Obraťte se na nás s důvěrou se svými problémy a požadavky a my vám rádi vše vysvětlíme, navrhneme optimální řešení s využitím svých rozsáhlých praktických zkušeností a vypracujeme předběžnou kalkulaci pro vaši představu o investiční náročnosti navrženého řešení.
 • Předprojekční návrhy řešení

  V případě vážného zájmu o realizaci bezdrátového propojení vám (z větší části zdarma) zpracujeme podrobnější návrh a cenovou kalkulaci celého řešení. Některé části tohoto návrhu řešení si však vyžádají osobní obhlídky míst realizace projektantem a mohou být již zpoplatněny.
  Jedná se tedy o následující činnosti:

  • návrh topologie vedení tras a vytipování případných vhodných retranslačních bodů na základě znalosti místní situace, databáze vhodných bodů a digitální mapy terénu, případně na základě osobní obhlídky míst instalace
  • kontrola přímé viditelnosti a profilu terénu na navržených spojích s využitím digitální mapy terénu nebo osobní obhlídky místní situace
  • návrh vhodných pojítek z hlediska přenosového výkonu, rozhraní, kmitočtového pásma a nejvhodnějšího poměru cena / výkon
  • návrh případných návazných prostředků pro začlenění pojítek do stávající komunikační infrastruktury zákazníka (multiplexory, routery, tel. rozhraní apod.)
  • fyzická obhlídka navržených bodů (je-li třeba) se zjištěním optické viditelností mezi body, ověření případných retranslačních bodů nebo měření realizovatelnosti radiomajákem (je-li třeba)
  • měření rádiového pozadí na místech instalace v případě návrhu spojů ve "volných" pásmech
  • zjištění stavební situace a realizovatelnosti instalace na jednotlivých bodech
  • spolupráce na zajištění přístupu (pronájmu) na případné retranslační body
  • předběžný návrh a kalkulace uchycovacích ocelových konstrukcí
  • vypracování cenové nabídky a návrhu Smlouvy o dílo na dodávku a instalaci požadovaného řešení
  • zajištění různých forem financování realizace (je-li požadováno)
 • Projektová příprava

  Projektová příprava může buď navazovat na dříve provedenou Předprojektovou přípravu (viz předchozí oddíl) nebo může být vypracována samostatně bez této Předprojektové přípravy a pak kromě níže uvedených činností bude zahrnovat i nezbytné části Předprojektové přípravy.
  Projektová příprava (příp. alespoň v minimalizované formě) je nezbytnou součástí našich dodávek bezdrátových komunikací, lze ji však objednat i samostatně bez vazby na naše dodávky.

  Projektová příprava zahrnuje obvykle:

  • vypracování projektů realizace jednotlivých mikrovlnných spojů (použitá zařízení, provozní kmitočty, způsob umístění antén, vedení kabeláže, napájení, skříně, připojení k IT infrastruktuře atd.
  • vypracování konstrukční a výrobní dokumentace pro navržené atypické ocelové konstrukce (je-li třeba)
  • zajištění výpočtu kvality spojů jako podklad pro žádost o kmitočtový příděl (u spojů navržených v regulovaných pásmech)
  • spolupráce na žádosti pro ČTÚ o Povolení k provozování rádiového zařízení v regulovaných pásmech
  • přesná specifikace technických prostředků, prací a subdodávek
 • Dodávky technologie a výroba uchycovacích konstrukcí

  Po uzavření smlouvy (nebo objednávky) na realizaci je dle zpracovaného Projektu objednána veškerá potřebná technologie a dodávka nebo výroba speciálních uchycovacích ocelových konstrukcí.

  Dodávky Technologie obsahují především:

  • Pojítka ALCOMA - ucelená řada osvědčených a kvalitních tuzemských mikrovlnných pojítek se širokou škálou přenosových kapacit i provozních kmitočtových pásem (neregulovaných i regulovaných). S výrobcem Alcoma jsme již tradičně v dlouholetém a velice úzkém partnerském vztahu.
  • Pojítka ERICSSON MINI-LINK - řada celosvětově užívaných špičkových mikrovlnných pojítek s mnoha možnostmi konfigurace přenosových kapacit a protokolů, určených přednostně pro použití regulovaných kmitočtových pásem.
  • Pojítka dalších výrobců - kromě výše uvedených pojítek doplňujeme dle momentální potřeby sortiment i pojítky několika dalších výrobců, pokud jsou pro konkrétního zákazníka právě výhodnější.
  • UPS CANTECH - bateriové zálohovací zdroje předního tuzemského výrobce. Alternativně dodáváme i UPS jiných výrobců - APC apod.
  • Skříně TRITON - široká škála 19" skříní různých velikostí a provedení včetně příslušenství
  • Ocelové konstrukce (výložníky, stojany, stožárky atd.) - zajišťujeme od našeho partnerského a dlouhodobě vyzkoušeného subdodavatele. Máme k dispozici několik typizovaných a často používaných modelů, ale často se vyrábí tyto konstrukce "na míru" dle místní situace a potřeb u zákazníků. Ukázky našich ocelových konstrukcí z realizovaných zakázek si můžete prohlédnout ve fotogalerii dole.
 • Montáž a oživení
  Po zajištění všech dodávek, subdodávek a případně kmitočtů a povolení od ČTÚ je provedena montáž a oživení bezdrátového propojení, které zahrnují tyto činnosti:
  • instalace ocelových konstrukcí, antén, kabeláže a skříní
  • instalace napájecí a komunikační přípojky (případně el.revize)
  • kompletní montáž, nastavení a oživení pojítek a návazných zařízení dle projektu
  • kontrola nebo měření průchodnosti pojítek i celých komunikačních soustav
  • předání do provozu a případně proškolení obsluhy dodaného systému
  • dopracování dokumentace skutečného provedení instalace
 • Záruční a pozáruční servisní zajištění

  Servisní činnost provádíme následujícím způsobem:

  • standardní nezáruční nebo záruční servis (záruční po dobu 24 měsíců od předání) s garantovaným zásahem do 24 hodin
  • možnost prodloužení záruky (za příplatek) až na 60 měsíců
  • nadstandardní smluvní záruční nebo pozáruční servis s možnou zkrácenou dobou zásahu nebo opravy
  • nadstandardní smluvní záruční nebo pozáruční non-stop servisní zajištění (7 x 24 hodin)
  • nesmluvní pozáruční servis na základě jednotlivých objednávek

Několik ukázek z našich instalací:

1
2
3

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti