Upravit stránku

Microsoft Dynamics NAV

ERP systém Microsoft Dynamics NAV, známý dosud často pod původním názvem NAVISION, patří k celosvětově nejúspěšnějším, nejrozšířenějším a technologicky nejvyspělejším platformám ERP systémů v segmentu středních a větších podniků. Microsoft prodává řešení MS Dynamics NAV prostřednictvím smluvních partnerů, kteří zajišťují služby plánování, implementace, zákaznických úprav a podpůrné služby, zaměřené na optimalizaci řešení pro individuální potřeby každého zákazníka. KAISER DATA je již více než 20 roků smluvním implementačním partnerem tohoto produktu, disponuje týmem zkušených analytiků a programátorů a má praktické zkušenosti z desítek úspěšných implementací tohoto produktu v nejrůznějších odvětvích, především v oblasti strojírenské výroby.

Použití MS Dynamics vám přinese především:

 • dlouhodobě osvědčený, technologicky vyspělý a spolehlivý modulární ERP systém s podporou silného a stabilního výrobce,
 • všechny běžně používané funkčnosti a agendy, jaké vyžaduje pružné a efektivní řízení organizací nejrůznějších výrobních odvětví, obchodu, služeb i dalších, vše včetně cloudových, webových a mobilních řešení,
 • flexibilní spolupráci s externími aplikacemi a snadnou rozšiřitelnost speciálně vyvíjenými aplikacemi "na míru" pomocí integrovaných mocných vývojových nástrojů
 • plnou integraci s dalšími Microsoft produkty a intuitivní jednotné Microsoft ovládací prostředí, které vám bude známé a umožní vám tak rychlé seznámení s používáním všech jeho rozsáhlých možností.
Ukázka obrazovky MS Dynamics NAV

Řešení pro ACO holding v ČR


Příklad Našeho komplexního Řešení ERP na platformě MS Dynamics NAV, realizovaného V závodech výrobního holdingu ACO Přibyslav

Skupina ACO je předním evropským výrobcem prvků pro stavebnictví a ve svých více než 30 závodech zaměstnává téměř 4 000 zaměstnanců.
V náročném výběrovém řízení na nový společný ERP pro podniky ACO v ČR zvítězilo řešení společnosti KAISER DATA, postavené na platformě Microsoft Dynamics NAV, které nejlépe vyhovělo tomuto rozsáhlému zadání.
Pilotním projektem byla implementace řešení ve velkoobchodním a logistickém centru ACO Stavební prvky Jihlava s vyvinutými aplikacemi řízeného skladu a systému řízení obchodních příležitostí. Pak následovalo řešení pro obchodní společnost ACO Marine a výrobní řešení v ACO Industries Tábor, zaměřené zejména na podporu plánování výroby, dílenského řízení a odvádění výroby v prostředí opakované výroby. Vše nakonec úspěšně završila klíčová implementace komplexního výrobního řešení pro hlavní výrobní podnik ACO Industries v Přibyslavi. Jedním z důvodů, proč bylo vybráno řešení společnosti KAISER DATA s.r.o., byl firemní speciální modul Workflow pro prostředí Microsoft Dynamics NAV, který se postupem času stal jedním z pilířů fungování celého nového informačního systému.
Při návrhu byla využita centralizovaná architektura ERP se vzdáleným přístupem z jednotlivých poboček, což přineslo zejména úspory v oblasti ukládání, zálohování a archivování dat a v oblasti technického personálu.

Hned od počátku užívání se ukázaly výhody, které přináší vytvoření jednotné infrastruktury se společnými daty, s automatizovanou výměnou informací mezi členy infrastruktury a s lepší informovaností o termínech a stavu rozpracovanosti jednotlivých zakázek. To vše výrazně zvýšilo efektivitu všech podniků a umožnilo pružněji reagovat na požadavky trhu.

Již po implementaci u prvních členů skupiny ACO se ukázaly výhody plynoucí ze zavedení centralizovaného řešení. Díky automatizovanému přenosu dokladů se snížila pracnost a chybovost zpracování vstupních dat, snížila se také pracnost údržby číselníků. Dalším kladem bylo zlepšení informovanosti o stavech a rozpracovanosti jednotlivých zakázek pro všechny členy skupiny. Obrovské možnosti se před námi otevírají zejména v oblasti logistiky, kde po úplném zavedení systému do všech závodů došlo ke zrychlení a zefektivnění celého procesu od objednání zboží, přes jeho výrobu v jiném závodě až po jeho expedici.

Ing. Rudolf Kubíček, vedoucí projektu ve společnosti ACO Industries.

Z našich dalších implementací MS Dynamics NAV vybíráme:

 • DAKO-CZ, a.s. Třemošnice - řešení pro řízení výrobního podniku se strojírenskou výrobou

  DAKO-CZ, a.s. Třemošnice je největší výrobce brzd pro kolejová vozidla v ČR a jeden z nejvýznamnějších na celém světě. Jedná se o dynamický podnik, orientovaný především na export, s výrazným růstovým potenciálem a klasickou zakázkově orientovanou strojírenskou výrobou. Podnik zaměstnává více než 400 zaměstnanců s ročním obchodním obratem cca 800 mil.Kč a disponuje firemní sítí s cca 200 počítačovými uživateli.

  Potřeba změny.
  Klient do roku 2002 provozoval vlastní tuzemský systém na bázi FoxPro, který v počátcích zavedení sice vyhovoval podmínkám firmy, ale v průběhu času již tento dodavatel s podporou tohoto systému nebyl schopen plnit rostoucí požadavky svých zákazníků. To vedlo k tvorbě řady různých neprovázaných aplikací a tím i k nárůstu pracnosti, chybovosti a neprůhlednosti systému jako celku. K tomu se přidaly i výkonnostní problémy a neschopnost promítnout do systému změny ve firmě.

  Výběrové řízení.
  V roce 2002 vypsal DAKO-CZ výběrové řízení na nový informační systém. Vlastní výběrové řízení trvalo cca 6 měsíců, během tohoto výběrového řízení bylo po mnoha konzultacích nakonec vybráno řešení na platformě systému MS Dynamics NAV od firmy KAISER DATA s.r.o. .

  Realizace.
  Požadavkem klienta bylo navrhnout kompletní řešení, zahrnující kromě podnikové ekonomiky, obchodu atd. i materiálové plánování na zakázku, kapacitní plánování a samozřejmě detailní sledování výroby. Součástí požadavku bylo i provázání se systémem pro technickou přípravu výroby TPV2000, které dodala firma TPVGroup. Toto propojení bylo realizováno metodou ON-LINE, při kterém si SQL servery vyměňují požadovaná data v reálném čase. Implementace tohoto řešení trvala 8 měsíců a pokryla kompletně všechny potřeby v oblasti moderního řízení firmy. Při vlastní implementaci bylo využito metodologie pro řízení projektů OnTarget.

  Pro tohoto klienta byla poskytovatelem řešení firmou KAISER DATA vytvořena řada speciálních zákaznických modulů jako workflow, hodnocení dodavatelů, hodnocení jednicových dělníků, systém vnitropodnikových objednávek nebo modul pro hospodaření s nářadím. Projekt byl kompletně spuštěn do ostrého provozu 3.1. 2004.

  Od té doby byl na systému několikrát proveden Upgrade na vyšší verzi SW  a systém je neustále udržován, vylepšován a rozšiřován o nové funkčnosti.

 • Makro-ND spol. s.r.o. Moravany - řešení řízení velkoobchodního podniku, podnikajícího v celostátní distribuci náhradních dílů

  Společnost Makro-ND spol. s r.o. Moravany patří mezi jedny z prvně vzniklých privátních subjektů v obchodě s autodíly v České republice. Specializuje se především na tuzemské značky KAROSA, TATRA, AVIA, LIAZ, PRAGA, BSS, PAVAV, … a současně je jedna z největších na tomto segmentu trhu. Skladem je vedeno více jak 19 000 položek zmíněných značek a firma spolupracuje s cca 500 dodavateli. Společnost byla založena v roce 1991 v Moravanech u Holic, kde sídlí vedení firmy a prodejna s centrálním skladem. Dnes společnost zaměstnává téměř 100 pracovníků v šesti prodejnách v České republice (Moravany, Praha, Čáslav, České Budějovice, Olomouc a Ostrava) a na Slovensku v Nových Zámkoch. Makro-ND byl jedním z prvních distributorů, který svým zákazníkům nabídl rozvoz zboží až na místo konečné spotřeby a to včetně možnosti elektronického objednávání zboží po internetu.

  Potřeba změny.
  Vzhledem k dynamickému růstu firmy a snaze o neustálé zvyšování kvality svých služeb, začalo Makro-ND pociťovat tlak na změnu informačního systému, který by se byl schopen pružně přizpůsobovat potřebám firmy a vyvíjejícímu se tržnímu prostředí. Tento tlak vyvrcholil v roce 2000, kdy se vedení firmy rozhodlo zahájit interní výběrové řízení na změnu informačního systému. Do této doby firma provozovala tuzemský informační systém, který pracoval odděleně na všech pobočkách a data byla centrálně shromažďována jednou denně. Tento způsob znamenal zpoždění potřebných logistických informací, ať již z hlediska prodeje nebo nákupu a problémy při zadávání a údržbě dat do centrálních číselníků. Systém byl vybudován na platformě operačního systému DOS, takže byl i technologicky zastaralý.

  Výběrové řízení.
  Pro výběrové řízení bylo stanoveno několik základních cílů, jejichž splnění bylo pokládáno za prioritní. Mezi ně patřilo vyřešení on-line propojení poboček, jednotná datová základna, zprůhlednění a zdokumentování informačního procesu předmětu podnikání a snížení administrativní náročnosti zpracování informací. Ve finále výběrového řízení bylo zvoleno řešení, nabídnuté firmou KAISER DATA s.r.o. a postavené na platformě MS Danamics NAV. Bylo vybráno především proto, že splňovalo požadavky na mezinárodní, silný systém se zastoupením v České republice a protože v osobě implementačního partnera firmy KAISER DATA představovalo záruku dobré a dlouhodobé spolupráce. Současně bylo vyhodnoceno jako nejlepší řešení v poměru cena/výkon.

  Realizace.
  Implementační práce započaly koncem září roku 2000 s předpokladem uvedení systému do ostrého provozu v lednu 2001. Vzhledem k velkému rozsahu projektu a požadavkům na množství speciálních úprav ve vytvářeném oborovém řešení, vzniklých až v průběhu řešení, byly v lednu 2001 spuštěny ekonomické agendy a celé komplexní řešení, zahrnující prodej, nákup, konsignační sklady, centrální zásobování, elektronický styk s bankou, zálohové faktury atd. bylo spuštěno do ostrého provozu v měsíci dubnu. Na základě potřeb zákazníka bylo implementační firmou KAISER DATA s.r.o. vyvinuto oborové řešení pro obchodní firmy, které nad základní platformou zahrnuje problematiku:

  • konsignačních skladů
  • náhrad (ekvivalentů) zboží
  • automatického bankovního styku
  • centrálního nákupu
  • centrálního zásobování
  • řízení limit zboží
  • bodových slev pro vytváření zákaznických kont
  • ABC analýzy pro vyhodnocování prodeje
  • propojení se systémem elektronického obchodu v Lotus Notes

  Pro řízení projektu zde bylo firmou KAISER DATA poprvé využito metodologie ON TARGET.

 • EVONA a.s. Chrudim - řešení pro výrobní podnik s textilní výrobou

  EVONA a.s. Chrudim je největší český výrobce punčochového zboží s více než 50 letou tradicí. Do sortimentu výrobků patří také bavlněné prádlo a termoregulační prádlo. V současné době má podnik více než 600 zaměstnanců a významná část jeho produkce směřuje na export.

  První instalace.
  Z pohledu naší společnosti KAISER DATA s.r.o. je EVONA Chrudim výjimečný zákazník, protože to pro nás byla naše vůbec první implementace informačního systému, tehdy ještě s názvem Navision. To bylo v roce 1998 a implementace tenkrát pokryla většinu potřeb informačního systému společnosti s výjimkou výroby.

  Další vývoj systému.
  V roce 2004 byl proveden upgrade na Microsoft Business Solutions-Navision opět bez implementace výroby. Konečně v roce 2007 bylo rozhodnuto, že i oblast výroby bude řízena pomocí výrobních modulů informačního systému a bylo realizováno i řešení pro řízení výroby:

  • Výroba zde respektuje specifika textilního průmyslu a je řešena ve dvou krocích.
  • V prvním kroku je vyroben polotovar pro výrobu finálního výrobku, který je pak odveden na režný sklad.
  • Z polotovaru se pak vyrábí finální výrobky s ohledem na požadovanou barvu, velikost a balení.
  • Výroba je průběžně odváděna pomocí čárového kódu.
  • Během výroby dochází ke konverzím měrných jednotek, při kterých se odváděné množství přepočítává z kilogramů na kusy nebo naopak.
 • Volac Ago-Best spol. s.r.o. Běstovice - řešení pro podnik zemědělského zásobování a nákupu

  Volac Ago-Best Běstovice se specializuje na výrobu krmných směsí, skladování a úpravu zemědělských produktů. Odběrateli krmných směsí jsou podniky z okresu Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Pardubice, Blansko, Přerov. Postavení společnosti na trhu je stabilní, má vytvořené letité dodavatelsko-odběratelské vztahy, a to díky vysoké kvalitě výrobků a velmi dobré úrovni doplňkových služeb, mezi které patří například veterinární a krmivářský servis, služby laboratoře nebo rozvoz krmných směsí pro drobné odběratele. Firma zaměstnává více než 65 lidí a dosahuje stabilně obratu přes 400 mil. Kč.

  Potřeba změny.
  Společnost do doby spuštění systému Navision Financials (dnes MS Dynamics - NAV) provozovala vlastní informační systém, jehož technologické a vypovídací možnosti zaostaly za současnými potřebami společnosti. Bylo nutno sjednotit datovou základnu rozdrobenou do několika aplikací, zajistit provázanost s technologickým systémem řízení výroby a poskytnout včas přesné informace o hospodaření firmy.

  Výběrové řízení.
  Při výběrovém řízení se firma rozhodovala mezi tuzemským informačním systémem orientovaným na tento segment trhu a systémem Navision Financials. Přestože Navision Financials neobsahoval moduly zaměřené na oborovou problematiku, společnost se rozhodla pro moderní mezinárodní řešení, umožňující přizpůsobení potřebám podniku a zaručující kontinuitu servisu do budoucna. Při rozhodování byla zejména zvažována pružnost systému Navision, která ve spojení se znalostmi implementační firmy umožňuje vytvořit řešení přesně vyhovující zákazníkovi.

  Realizace.
  Implementace byla zahájena v červenci 2001 a systém byl spuštěn do rutinního provozu v lednu 2002. Díky možnostem systému a zkušenostem implementační firmy došlo k přesné identifikaci firemních procesů a vytvoření modulů řešících odbornou problematiku zákazníka. Během implementace bylo při tvorbě těchto specializovaných modulů využito dobré oboustranné spolupráce a schopností odborníků společnosti Volac Ago-Best Běstovice. Dobrá komunikace s implementační firmou se stala základem úspěchu celého projektu. Řešení postavené na bázi systému Navision Financials přineslo vyšší průkaznost v zaznamenávání ekonomických dat, možnost kvalifikovaného rozhodování díky včas poskytnutým a přesným informacím, zvýšilo uživatelský komfort, sjednotilo datovou základnu společnosti a snížilo pracnost při zaznamenávání dat. Systém je ve společnosti využíván pro řízení financí, nákupu, prodeje, skladů a investičního majetku.

  Implementační společnost KAISER DATA vyvinula a dodala tyto nové oborové produkty:

  • krmné fondy zákazníků - řešící problematiku prodeje krmných směsí ve vazbě na suroviny dodané jednotlivými partnery,
  • vážní lístky - používají se pro vstup a evidenci údajů při příjmu a výdeji zboží a surovin, současně slouží jako podklad pro další zpracování v laboratoři,
  • rámcové smlouvy - slouží k evidenci smluvně zajištěných nákupů a prodejů v rámci hospodářského roku,
  • factoring – sloužící k evidenci postoupených pohledávek na factroringovou společnost a k evidenci plateb z této společnosti.

  Dále se využívají standardní obecné aplikace, vyvinuté rovněž firmou KAISER DATA:

  • automatický styk s bankou
  • zálohové faktury
  • pokladna

  „Již po několika měsících provozu, mohu prohlásit, že implementace splnila cíle vytčené na začátku projektu a realizované řešení splňuje naše představy o moderním a pružném systému pro řízení podniku“, říká ekonomka společnosti Ing. Eva Klímová.

 • Několik dalších implementací MS Dynamics NAV
  • LOGIT s.r.o. Podbořany - řešení pro výrobní podnik z oblasti textilního průmyslu
  • Zemědělské služby Dynín, a.s. - řešení pro velkoobchod zemědělského zásobování a nákupu
  • Albis Plastic CR s.r.o. České Budějovice - řešení pro velkobchodní podnik, obchodující s granulátem pro výrobu plastových výrobků
  • TMT a.s. Chrudim - řešení pro výrobní podnik se strojírenskou výrobou, zaměřený na výrobu dopravních a manipulačních technologií

Několik ukázek z obrazovek MS Dynamics NAV:

1
2

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti