Upravit stránku

Slovník pojmů a zkratek

 • CRM - Customer Relationship Management
  Systém pro řízení vztahu se zákazníky, zejména v oblasti obchodu. Obvykle bývá touto zkratkou míněn přímo SW nástroj, který podporuje aktivní udržování a řízení prospěšných vztahů se zákazníky - tedy zejména sběr a uchovávání všech podstatných informací, vyhodnocování potřeb a nákupních zvyklostí, sledování interakcí a obchdoních příležitostí, realizace obchodních kampaní, péče o zákazníky atd.
 • Deduplikace dat
  Deduplikace dat je speciální technika komprese dat, která eliminuje ukládání stejných datových bloků na jednom úložišti. Deduplikační jednotka ukládá informace (referenční informace) o datové struktuře a díky tomu je schopná při zpětném čtení deduplikovaných dat zpět obnovit původní, komplexní informaci. Účelem deduplikace je především úspora místa na datovém úložišti. Kromě této varianty, tzv. blokové deduplikace, existuje ještě deduplikace na úrovni souborů, kdy je ukládána pouze jedna kopie (instance) souboru, přílohy e-mailu atd..
 • ERP - Enterprise Resource Planning
  Znamená v překladu Plánování podnikových zdrojů, dnes je tímto výrazem většinou myšlen komplexní informační systém pro řízení podniku nebo software pro řízení celého podniku. Skládá se obvykle z řady aplikačních modulů, z nichž každý vykonává specifické funkce (řízení ekonomiky, financí, mezd, obchodu, skladů, výroby atd.), avšak tyto moduly jsou schopny vzájemně komunikovat a sdílet potřebné informace a tvoří tak kompaktní podnikový řídící nástroj.
 • LAN - Local Area Network
  LAN je místní počítačová síť. Bývá omezena na menší území (typicky jedna budova nebo areál podniku apod.) a slouží ke sdílení prostředků, které jsou v síti připojeny - typicky sdílené disky, periferie, připojení k internetu atd. Skládá se obvykle z kabelových rozvodů a připojení a z různých aktivních prvků (switche, routery, síťové karty serverů a pracovních stanic ...).
 • NAS - Network Attached Storage
  NAS je datové úložiště, které je připojeno do sítě a tedy sdíleno více uživateli nebo procesy. NAS může tvořit jeden nebo více disků v síťovém zařízení, které mohou spolu tvořit diskové pole s různým stupněm zabezpečení RAID.
 • RAID - Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
  Jedná se o metodu zabezpečení dat proti selhání pevného disku. Zabezpečení je zde realizováno specifickým ukládáním dat na více nezávislých disků, kdy jsou uložená data zachována i při selhání některého z nich. Úroveň zabezpečení se liší podle zvoleného typu RAID, které je označováno čísly
  (nejčastěji RAID 0, RAID 1, RAID 5 či nověji RAID 6). RAID je často používán na serverech, avšak je nutné si uvědomit, že RAID nenahrazuje zálohování dat.
 • RPO - Recovery point objective
  RPO představuje maximální periodu, po kterou mohou být ztracena pořizovaná podniková data, aby mohl být s akceptovatelným úsilím, ztrátami a náklady obnoven výchozí stav před ztrátou dat. S tím pak souvisí způsob ukládání a zálohování dat a náklady s tím spojené.
 • RTO - Recovery time objective
  RTO představuje maximální dobu , do které musí být odstraněn výpadek nebo porucha určité technologie nebo služby, aby nebyly fatálně narušeny klíčové podnikové procesy.
 • SAN - Storage Area Network
  SAN je dedikovaná počítačová síť, oddělená od LAN a vytvořená speciálně pro účely společného rychlého přístupu serverů k externím zařízením, jako jsou datová úložiště, prostředky pro zálohování dat apod.
 • WAN - Wide Area Network
  WAN je počítačová síť, která překračuje hranice místní sítě LAN (tedy obvykle hranice budov nebo podniků) a pokrývá tedy větší geografické území. Bývá buď privátní (například spojení dvou nebo více vzdálených poboček podniku) nebo veřejná, kterou obvykle budují poskytovatelé telekomunikačních služeb a internetu.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti